Vi kan også tilby trykk på div artikler. Det vi kan pr. nå er å tilby vinyltrykk, sublimeringstrykk og Subliflock trykk. 

Prisen pr. artikkel vil på vinytrykk være 10 kr for små trykk og 20 kr for store og reflex trykk.

Prisen pr. artikkel for subleringstrykk og subliflock trykk vil være 10 kr. 

Ønskes trykk på egne ting, send en mail til nettbutikk@norskboxerklubb.no